small changes: hadeland andelslandbruk

På tide å snakke om noe annet enn seg selv: Lyst til å være mer deltagende i produksjonen av din egen mat? Tilhenger av økologisk? Hva med kjøtt fra gårder med hjemmeslakteri og hvor dyrene går ute?

"HADELAND ANDELSLANDBRUK : ren, rettferdig mat i felleskap. Maten er vårt felles ansvar"

Og hva er andelslandbruk? Fra hjemmesiden:

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, vanligvis for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Det unike med andelslandbruk er at du som andelseier først og fremst forplikter deg til å opprettholde en gitt måte å produsere mat på, mens betalingen for en viss mengde produkter kommer i andre rekke.

I praksis betyr dette at du som andelshaver har mulighet til å være med å påvirke hva som skal produseres og hvordan, men ikke har noen garanti for nøyaktig hvor stor mengde grønnsaker du feks får ? siden det avhenger av hvordan sesongen blir. Medvirkningsmuligheten i organiseringen knytter forbruker og bonde tettere sammen, og gir andelshavere mulighet til å forstå hva som skal til for å produsere maten vi spiser.

Man kan definere andelslandbruk, eller Community Supported Agriculture (CSA) som et partnerskap mellom bønder og forbrukere hvor ansvar og belønninger fra jordbruket deles. Andelshavere betaler en forhåndsbestemt sum, tar del i produksjonen på en gård eller et jorde, deltar i driften etter evne, og høster etter behov.

Andelslandbruk handler om å ta ansvar for vår egen mat, fra gården til spisebordet. Det handler om et felles ansvar for å bygge lokale og rettferdige matsystemer. God jordbrukspraksis, produktivitet og lønnsomhet er forutsetninger for funksjonen til slike matsystem.

Det handler om ekte, rettferdig og ren mat.Hadeland Andelslandbruk knytter seg foreløbig opp mot 3 gårder på Jevnaker, disse kan du lese mer om HER.Vil du vite mer, ta kontakt HER, eller finn dem på fb HER.

alle bilder fra hadeland andelslandbruks sider


#hadelandandelslandbruk #hadeland #økologisk #smallchanges

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits